Χαρίζω μια μέρα από το Καλοκαίρι μου στο Δάσος

Θερινή περίοδος 2023

Ελεύθερες ημερομηνίες/βάρδιες: (21)

Nr. Ημερομηνία Ημέρα Ωρα/βάρδια Κωδικός
1. 26.08.2022 Παρασκευή 15:00-20:00 114
2. 27.08.2022 Σάββατο 15:00-20:00 116
3. 28.08.2022 Κυριακή 15:00-20:00 118
4. 29.08.2022 Δευτέρα 15:00-20:00 120
5. 31.08.2022 Τετάρτη 10:00-15:00 123
6. 31.08.2022 Τετάρτη 15:00-20:00 124
7. 01.09.2022 Πέμπτη 15:00-20:00 126
8. 02.09.2022 Παρασκευή 10:00-15:00 127
9. 02.09.2022 Παρασκευή 15:00-20:00 128
10. 03.09.2022 Σάββατο 10:00-15:00 129
11. 03.09.2022 Σάββατο 15:00-20:00 130
12. 05.09.2022 Δευτέρα 10:00-15:00 133
13. 06.09.2022 Τρίτη 10:00-15:00 135
14. 06.09.2022 Τρίτη 15:00-20:00 136
15. 07.09.2022 Τετάρτη 10:00-15:00 137
16. 07.09.2022 Τετάρτη 15:00-20:00 138
17. 08.09.2022 Πέμπτη 10:00-15:00 139
18. 08.09.2022 Πέμπτη 15:00-20:00 140
19. 09.09.2022 Παρασκευή 10:00-15:00 141
20. 09.09.2022 Παρασκευή 15:00-20:00 142
21. 11.09.2022 Κυριακή 15:00-20:00 146