Χαρίζω μια μέρα από το Καλοκαίρι μου στο Δάσος

Δήλωση συμμετοχής

Σας παρακαλούμε να συνεχίσετε μόνο εάν είστε 100% σίγουροι για τη συμμετοχή σας! Ακυρώσεις δημιουργούν σοβαρά οργανωτικά προβλήματα και εκθέτουν την πρωτοβουλία των πολιτών απέναντι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία!

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!