Δηλώσεις συμμετοχής σχολικών μονάδων

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την 11.06.2023 ώρα 03:15:28 CET

ΜΟΥΣΙΚΌ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΖΩΗ (ΛΈΝΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΊΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 25
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 02.12.2022 08:46:46

ΜΟΥΣΙΚΌ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΖΩΗ (ΛΈΝΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΊΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 25
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 02.12.2022 09:10:14

1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΊΟ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΊΟΥ (ΒΙΒΉ, ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 11
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 10:27:34

1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α.Α.ΙΩΑΝΝΗ (ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΟΥΝΔΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 23
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 17.11.2022 08:40:17

1/ΘΈΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΜΟΣΧΟΠΟΤΆΜΟΥ (ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ, ΒΑΛΙΏΤΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 4
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 10:22:30

10O ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΝΙΚΌΛΑΟς, ΚΑΛΚΆΝΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 90
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 10:47:58

10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΛΚΑΝΗΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 90
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 10:44:27

11O NΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΓΕΩΡΓΊΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 42
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 10.11.2022 11:29:28

11O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΏΤΗς, ΣΑΠΊΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 80
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 11:11:52

11O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΏΤΗς, ΣΑΠΊΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 11:24:06

11O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΏΤΗς, ΣΑΠΊΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 13:51:30

11O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΏΤΗς, ΣΑΠΊΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 90
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 13:58:34

12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΑΚΑΛΗΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 28
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 24.11.2022 09:26:19

12Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΦΑΚΑΛΗΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 23.11.2022 11:05:34

13O ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 95
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 11.11.2022 08:24:41

13O ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 82
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 08:15:19

14O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΠΟΛΥΞΈΝΗ, ΠΟΎΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 14
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 07:03:02

14Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΣΩΤΉΡΙΟς, ΤΌΝΑς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 07:56:34

15Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΚΏΣΤΑς, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 20:27:42

15Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ, ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΎΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 36
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 18:00:42

16O 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΑ, ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 95
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 09.11.2022 09:28:17

17Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΔΗΜΉΤΡΙΟς, ΜΠΌΖΟΓΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 10:19:33

17Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΑ, ΕΥΤΑΞΊΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 85
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 10:20:39

18O ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ, ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΆΚΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 06:48:46

19O NΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 44
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 11.11.2022 11:46:37

19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΣΕΒΑΣΤΗ, ΤΑΣΙΩΝΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 88
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 07:11:55

19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΣΕΒΑΣΤΗ, ΤΑΣΙΩΝΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 07:15:50

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΈΔΕΣΣΑς (ΒΑΣΙΛΕΙΟς, ΤΑΓΛΑΡΙΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 58
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 16.11.2022 14:25:17

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΚΩΣΤΑΣ, ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 11:31:29

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ, ΣΑΚΚΆ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 34
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 11:38:36

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΆς (ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 10:30:04

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ (ΜΑΡΤΙΝΑ, ΤΑΝΤΣΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 75
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 09.11.2022 07:33:53

1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΟΡΙΝΟΎ (ΜΑΡΙΑ, ΜΑΚΡΙΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 33
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 08:16:49

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΝΈΑς ΕΦΈΣΟΥ ΠΙΕΡΊΑ (ΕΛΈΝΗ, ΚΟΥΦΟΎ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 21
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 07:00:35

2/ΘΈΣΙΟ ΟΛΟΉΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΟΝΤΑΡΙΏΤΙΣΣΑς (ΣΜΑΡΏ, ΑΓΑΘΌΓΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 23
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 07:47:05

20 ΔΣ ΛΙΤΟΧΏΡΟΥ (ΕΛΕΝΗ, ΒΛΑΧΟΠΟΎΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 37
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 11:37:53

22Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, ΜΠΈΛΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 30
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 14.11.2022 07:53:28

23Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΦΩΤΕΙΝΉ, ΒΟΥΓΙΑΤΖΉ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 37
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 09.11.2022 12:21:21

25Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΙΩΆΝΝΑ, ΠΑΠΑΛΙΆΓΚΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 39
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 09.11.2022 20:19:53

2O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΠΑΥΛΟΣ, ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 10.11.2022 09:17:09

2O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΥΜΊΝΩΝ ΔΉΜΟς ΔΈΛΤΑ (ΧΡΥΣΟΎΛΑ, ΖΙΏΓΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 55
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 24.11.2022 12:59:47

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΣΤΈΛΙΟς, ΔΙΑΜΑΝΤΊΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 82
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 22.11.2022 07:00:14

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (ΟΛΥΜΠΊΑ, ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 36
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 17:39:07

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΛΙΤΟΧΏΡΟΥ (ΕΛΈΝΗ, ΚΑΡΤΣΙΏΤΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 43
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 16:16:18

2Ο ΔΣ ΛΙΤΟΧΏΡΟΥ (MARIAEIRINI, MASTOROGIANNI)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 60
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 10:23:18

2Ο ΔΣ ΛΙΤΌΧΩΡΟΥ (ΕΛΈΝΗ, ΒΛΑΧΟΠΟΎΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 37
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 10:49:23

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 15
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 08:16:59

3O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΧΡΉΣΤΟς, ΤΆΚΟς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 30
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 10.11.2022 08:53:42

3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΜΑΡΊΑ, ΜΑΝΤΖΑΛΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 34
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 11.11.2022 08:52:31

4 ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΚΥΡΙΑΚΉ, ΛΑΖΑΡΊΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 09:24:34

4/ΘΈΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΕΛΆΦΟΥ ΕΞΟΧΉς (ΒΑΣΊΛΕΙΟς, ΜΠΆΤΣΙΟς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 44
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 28.11.2022 15:12:28

4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 50
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 09:31:15

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΒΑΣΊΛΕΙΟς, TΣΑΚΙΡΊΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 09:07:15

5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ, ΖΆΧΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 49
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 09.11.2022 11:12:33

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΥ (ΙΩΆΝΝΗς, ΦΟΥΡΚΙΏΤΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 68
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 10.11.2022 09:17:06

6O ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΙΩΆΝΝΗς, ΟΡΓΑΝΌΠΟΥΛΟς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2022 14:32:19

6O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΚΟΣΚΙΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 40
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 17.11.2022 10:05:45

6Ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 11:52:31

7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΣΒΟΡΏΝΟΥ (ΘΩΜΆς, ΤΣΙΆΜΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 11.11.2022 10:22:12

8O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΣΟΦΊΑ, ΚΑΡΑΣΑΝΛΉ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 30
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 09.11.2022 10:59:11

9O ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΚΏΣΤΑς, ΠΙΠΊΛΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 80
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 12:37:24

9O ΔΣ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΙΠΙΛΗΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 75
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 12:44:09

9O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΚΑΝΤΖΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 34
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 12.11.2022 09:55:55

NΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΔΊΟΥ (ΕΛΈΝΗ, ΨΥΧΡΆΜΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 15
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 11.11.2022 12:18:07

Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗς (ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗς, ΧΟΛΙΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 90
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 14.11.2022 08:57:58

Δ.Σ. ΠΕΡΙΣΤΑΣΗς (ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗς, ΧΟΛΙΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 13
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 18.11.2022 09:04:56

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 85
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 08:46:51

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΑΝΔΡΟΜΆΧΗς (ΒΑΣΊΛΕΙΟς, ΜΙΧΑΛΌΠΟΥΛΟς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 76
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 10.11.2022 10:42:59

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ (ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΑΚΟΠΙΑΝ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 09:10:54

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ (ΗΛΙΑΣ, ΜΕΛΛΙΟΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 31
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 07:24:57

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΆΤΩ ΑΓΊΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΔΉΜΗΤΡΑ, ΚΕΚΕΛΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 20
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 12.11.2022 13:52:17

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΊΤΡΟΥς (ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΤΟΥΜΠΑΚΗΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 50
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 28.11.2022 07:33:09

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑς (ΠΑΡΘΕΝΑ, ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 34
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 24.11.2022 10:06:50

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ (ΕΛΕΝΗ, ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 30
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 12:00:14

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΟΡΙΝΟΥ (ΜΑΡΙΆΝΝΑ, ΣΑΡΡΉ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 90
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 09:49:34

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΟΡΙΝΟΎ (ΧΡΥΣΟΎΛΑ, ΚΑΛΗΜΑΝΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 39
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 19:33:42

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΛΌΦΟΥ (ΤΖΕΝΗ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 52
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 10:43:27

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΝΈΩΝ ΠΌΡΩΝ (ΜΑΡΊΑ, AΘΑΝΑΣΊΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 39
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 09:43:12

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ (ΕΛΙΣΆΒΕΤ, ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 66
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 22.11.2022 13:47:39

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟς, ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 50
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 08:24:58

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΧΡΆΝΗς (ΛΆΖΑΡΟς, ΜΑΥΡΟΜΆΤΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 13
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 30.11.2022 12:37:45

Ε΄& ΣΤ΄ 9ΟΥ ΔΣ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ, ΙΟΡΔΑΝΊΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 86
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 15.11.2022 11:53:14

ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗς (ΗΛΙΑΝΑ, ΟΦΙΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 7
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 25.11.2022 22:27:17

ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΗΛΙΆΝΑ, ΟΦΊΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 7
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 05.12.2022 23:30:05

ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΒΑΣΙΛΙΚΉ, ΑΛΕΞΙΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 10
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2022 21:10:59

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΙΟΥΛΙΑ, ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 11
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 15:41:35

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 12
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 15:46:45

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΩ, ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 14
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 15:53:27

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΑ, ΓΑΛΑΝΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 12
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 15:32:58

ΕΙΔΙΚΌ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ (ΑΘΗΝΆ, ΒΑΐΤΣΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 7
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 04.12.2022 13:40:02

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΒΑΪΤΣΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 7
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 15:38:17

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ (ΑΝΝΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΎΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 60
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 05.12.2022 08:55:52

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ ΓΑΝΌΧΩΡΑ-ΚΑΤΕΡΊΝΗ (ΆΝΝΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΎΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 4
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.12.2022 07:58:53

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΡΙΑ ΠΛΆΤΩΝ ΓΑΝΌΧΩΡΑ-ΚΑΤΕΡΊΝΗ (ΠΑΣΧΑΛΙΑ, ΣΑΦΕΤΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 60
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 02.12.2022 14:36:58

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΡΙΑ ΠΛΆΤΩΝ ΓΑΝΌΧΩΡΑ-ΚΑΤΕΡΊΝΗ (ΆΝΝΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΎΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 60
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 02.12.2022 14:55:04

ΙΔ.ΠΑΙΔΙΚΌς ΣΤΑΘΜΌς "ΠΑΙΔΙΚΉ ΦΩΛΙΆ (ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ, ΣΟΥΠΙΆΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 60
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 30.11.2022 20:09:10

ΙΔΙΩΤΙΚΌ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΚΑΤΕΡΊΝΗς ΠΛΑΤΩΝ (ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ, ΓΕΡΟΝΆΤΣΙΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 09.11.2022 12:12:23

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΥΡΆΝΙΟ ΤΌΞΟ (ΕΥΛΑΜΠΊΑ, ΖΙΩΓΆΝΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 30
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 01.12.2022 21:33:41

ΙΔΙΩΤΙΚΌς ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΌς ΣΤΑΘΜΌς ΚΑΤΕΡΊΝΗς ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΌΓΕΛΑ (ΣΟΦΙΑ, ΤΕΥΤΣΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 20
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2022 20:46:51

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΑΝΔΡΟΜΆΧΗς (ΠΑΡΘΈΝΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΆΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 19
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 07:00:21

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ (ΣΤΕΡΓΙΑΝΉ, ΝΙΚΟΔΈΛΛΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 20
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 07:28:07

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ (ΕΥΔΟΞΙΑ, ΗΛΙΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 11
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 30.11.2022 09:25:53

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΊΤΡΟΥς (ΣΩΤΗΡΊΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΆΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 30
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 28.11.2022 07:37:47

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΛΑΓΌΡΑΧΗς (ΒΆΝΑ, ΠΑΤΈΡΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 10
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2022 20:20:49

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ Ν. ΧΡΆΝΗς (ΟΥΡΑΝΊΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 6
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 08:04:21

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΩΝ (ΜΑΡΙΑ, ΔΕΛΛΙΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 70
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 09.11.2022 12:16:31

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΩΝ (ΜΑΡΙΑ, ΔΕΛΛΙΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 40
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 09.11.2022 10:44:11

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΡΗΤΊΝΗς ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΡΗΤΊΝΗς (ΚΑΛΛΙΌΠΗ, ΔΗΜΟΠΟΎΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 35
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2022 09:02:17

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΣΕΒΑΣΤΉς (ΑΛΕΞΊΑ, ΜΠΟΥΡΣΑΝΊΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 3
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 09.11.2022 08:50:17

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ-Α.Α ΙΩΑΝΝΗ-ΤΡΙΛΟΦΟΥ (ΕΛΈΝΗ, ΤΣΟΛΑΚΊΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 57
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 17.11.2022 08:32:32

ΟΛΟΉΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΑΓΊΟΥ ΣΠΥΡΊΔΩΝΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΡΑΚΕΙΣΟΓΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 26
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 08:51:24

ΠΑΙΔΙΚΟς ΣΤΑΘΜΌς ΛΕΥΚΈς ΚΑΡΔΟΎΛΕς (ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΒΆΣΣΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 25
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2022 20:53:08

ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ, ΓΟΥΛΑΓΙΆΝΝΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 50
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 02.12.2022 09:22:45

Συνολικά συμμετέχουν