Δηλώσεις συμμετοχής σχολικών μονάδων

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την 23.04.2024 ώρα 19:58:58 CET

ΕΙΔΙΚΌ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΘΕΟΔΩΡΑ, ΓΑΛΑΝΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 10
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 12:12:11

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΕΛΛΗ, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 18
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 17.11.2023 10:55:23

1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΒΡΟΝΤΟΎς (ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ, ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 36
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 09.12.2023 17:06:07

1/Θ ΝΗΠ/ΓΕΊΟ Π. ΚΕΡΑΜΙΔΊΟΥ (ΒΙΒΉ, ΒΑΣΙΛΕΙΆΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 10
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 14.11.2023 12:36:58

1° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΚΑΡΑΓΑΤΣΟΓΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 40
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 01.12.2023 09:05:05

10O ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 90
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2023 07:36:13

10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 80
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 12:09:45

11O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΏΤΗς, ΣΑΠΊΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 09:06:18

11O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΏΤΗς, ΣΑΠΊΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 09:07:28

12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΛΛΙΘΈΑς (ΜΑΡΊΑ, ΜΠΕΚΡΙΔΆΚΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 20.11.2023 10:13:13

12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΠΕΡΊΣΤΑΣΗς (ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΑΚΟΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 15.11.2023 09:28:34

12Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΑ, ΤΖΗΜΑΓΙΩΡΓΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 65
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 29.11.2023 08:57:00

13O ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 10.11.2023 11:32:03

13Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 40
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 22.11.2023 07:02:33

14Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΣΩΤΉΡΙΟς, ΤΌΝΑς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 50
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2023 12:30:02

14Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΣΩΤΉΡΙΟς, ΤΌΝΑς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 50
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2023 12:30:02

14Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΠΟΥΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 14
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 07:44:19

15Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΣΟΦΊΑ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΎΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 09:38:56

15Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ, ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΎΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 33
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2023 23:16:54

16O 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΑ, ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 66
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 18.11.2023 20:57:01

16Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΜΕΛΊΝΑ, ΤΣΙΜΠΟΝΊΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 40
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 10:58:53

17O ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΒΑΣΊΛΕΙΟς, ΤΣΑΚΙΡΊΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 40
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 07:31:23

17Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΒΑΣΊΛΕΙΟς, ΤΣΑΚΙΡΊΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 07:28:33

17Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΑ, ΕΥΤΑΞΊΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 44
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 05.11.2023 21:50:15

18O ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΤΡΙΑΝΤΆΦΥΛΛΟς, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΊΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 05.11.2023 22:38:10

19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΕΥΘΑΛΙΑ, ΠΟΥΛΙΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 51
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2023 06:16:08

19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΕΥΣΤΑΘΊΑ, ΠΛΑΚΙΆ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 29
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2023 07:36:52

19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΘΕΌΔΩΡΟς, ΣΕΪΤΑΝΊΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 30
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 21.11.2023 10:47:06

19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΣΩΚΡΆΤΗς, ΠΑΠΑΓΙΆΝΝΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 60
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 20.11.2023 18:15:08

1O ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑς (ΜΑΡΊΑ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 168
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 27.11.2023 21:28:33

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΎ (ΕΥΑΝΘΊΑ, ΜΑΤΣΟΎΚΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 50
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 23.11.2023 08:18:16

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΜΑΡΊΑ, ΙΣΡΑΗΛΙΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 34
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 27.11.2023 13:20:36

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΜΑΡΊΑ, ΙΣΡΑΗΛΙΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 32
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 27.11.2023 13:44:58

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΕΡΙΝΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΣΑΚΚΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 17
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 09.11.2023 19:24:28

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 16
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 10.11.2023 07:46:25

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΚΑΤΕΡΊΝΑ, ΠΟΔΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 50
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 13:28:08

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΆς (ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 97
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 12:28:43

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 91
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 06:50:06

1Ο ΕΙΔΙΚΌ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΥΚΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 8
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 14:49:00

1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ (ΜΑΡΙΑ, ΜΑΚΡΙΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 32
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 07:37:56

2 Δ.Σ.ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΟΥΡΟΖΙΚΑΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 95
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 30.11.2023 18:34:26

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΆΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΆΝΝΗ (ΙΩΆΝΝΑ, ΛΥΠΟΥΡΛΉ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 23
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 22:00:32

2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΡΆΧΗς (ΠΑΎΛΟς, ΤΣΕΝΤΊΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 13
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 10.11.2023 08:36:17

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΝΈΑς ΕΦΈΣΟΥ ΠΙΕΡΊΑ (ΕΛΈΝΗ, ΚΟΥΦΟΎ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 21
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 11:06:22

2/ΘΈΣΙΟ ΟΛΟΉΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΟΝΤΑΡΙΏΤΙΣΣΑς (ΣΜΑΡΏ, ΑΓΑΘΌΓΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 20
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 12:20:22

20 ΔΣ ΛΙΤΟΧΏΡΟΥ (ΕΛΕΝΗ, ΜΠΕΛΈΜΗΒΆΣΩ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 85
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 21.11.2023 10:52:32

22Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, ΜΠΈΛΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 30
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 15:23:58

23Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΦΩΤΕΙΝΉ, ΒΟΥΓΙΑΤΖΉ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 30
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2023 12:49:19

25Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΙΩΆΝΝΑ, ΠΑΠΑΛΙΆΓΚΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 47
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2023 12:45:24

2O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΥΜΊΝΩΝ ΔΉΜΟς ΔΈΛΤΑ (ΧΡΥΣΟΎΛΑ, ΖΙΏΓΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 42
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 11.11.2023 10:44:58

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΎ (ΔΗΜΉΤΡΙΟς, ΧΛΕΜΈς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 85
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 20.11.2023 12:37:24

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ" (ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 38
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 14.11.2023 09:15:56

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΣΤΈΛΙΟς, ΔΙΑΜΑΝΤΊΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 36
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 12.11.2023 15:29:14

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 18
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 07:39:03

3/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΣΚΟΤΙΝΑς (ΜΑΡΊΑ, ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 27
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 05.11.2023 21:38:07

3O ΟΛΟΉΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΣΤΥΛΙΑΝΉ, ΓΊΔΑΡΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 65
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 23.11.2023 11:42:21

3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΓΝΩΣΟΥΛΑ, ΧΑΊΛΑΤΖΙΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 15.11.2023 20:30:16

4 ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΚΥΡΙΑΚΉ, ΛΑΖΑΡΊΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 11:46:00

4/ΘΈΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΕΛΆΦΟΥ ΕΞΟΧΉς (ΣΟΦΊΑ, ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΊΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 45
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 07:37:19

4O ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΜΑΡΊΑ, ΥΦΑΝΤΉ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 50
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 11:48:44

4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑς (ΣΟΦΊΑ, ΒΡΑΔΈΛΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 90
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 13.11.2023 11:36:26

4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΑΛΕΞΆΝΔΡΕΙΑς (ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ, ΛΙΛΙΟΠΟΎΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 95
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 13.11.2023 15:45:33

5O ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΜΑΡΊΑ, ΚΑΡΑΧΆΛΙΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 30
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 08:29:11

5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΜΑΡΊΑ, ΚΑΡΑΧΆΛΙΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 08:27:23

5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ, ΖΆΧΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 48
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 09:57:37

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΥ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 70
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 09:15:26

6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ (ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ, ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 85
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 12:27:07

6O ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΘΑΝΆΣΗς, ΚΟΝΤΟΦΆΚΑς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 11:40:39

6O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΚΟΣΚΙΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 42
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 11:22:24

6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΘΑΝΆΣΗς, ΚΟΝΤΟΦΆΚΑς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 11:48:31

7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 40
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 05.12.2023 08:33:42

8O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΣΟΦΊΑ, ΚΑΡΑΣΑΝΛΉ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 28
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 20.11.2023 22:18:51

9O ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 74
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 13.11.2023 19:19:45

9O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΚΑΝΤΖΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 35
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 17:04:59

9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΕΥΔΟΞΙΑ, ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 34
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 15.11.2023 21:43:29

NΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΔΊΟΥ (ΕΛΈΝΗ, ΨΥΧΡΆΜΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 19
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 07:40:34

Δ.ΣΧ. & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΑΣ (ΣΟΦΙΑ, ΠΟΥΤΟΥΡΙΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 20
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 10:38:56

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΑΝΔΡΟΜΆΧΗς (ΒΑΣΊΛΕΙΟς, ΜΠΆΤΣΙΟς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 86
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 07:42:19

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΖΙΑΚΟΥΛΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 90
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 09.11.2023 09:10:26

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ- Π. ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 32
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 11.12.2023 13:23:02

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ (ΗΛΙΑΣ, ΜΕΛΛΙΟΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 23
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 10:32:24

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ (ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΝΑΖΛΙΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 6
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 11:03:51

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ (ΒΕΡΟΝΊΚΗ, ΑΚΟΠΙΆΝ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 92
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 07:23:52

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟς, ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 60
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 09:22:04

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΊΤΡΟΥς (ΣΤΑΎΡΟς, ΧΡΥΣΆΦΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 58
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 08:00:05

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΟΡΙΝΟΥ (ΔΉΜΗΤΡΑ, ΚΕΚΕΛΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 26
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 20.11.2023 19:50:36

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΦΟΥ (ΙΩΑΝΝΑ, ΚΟΥΖΙΟΥΛΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 49
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 07:58:25

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΜΑΚΡΥΓΙΆΛΟΥ (ΑΘΑΝΆΣΙΟς, ΜΠΑΤΣΊΛΑς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 85
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 05.11.2023 21:54:06

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΕΦΕΣΟΥ (ΓΕΩΡΓΊΑ, ΧΑΛΚΊΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 70
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 09.11.2023 09:09:12

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΝΈΩΝ ΠΌΡΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ, ΝΤΕΛΗΜΙΧΆΛΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 35
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 12:25:28

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 46
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 20.11.2023 09:02:36

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 40
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 07:20:16

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΑΚΟΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 60
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 15.11.2023 09:32:23

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΠΛΑΤΑΜΏΝΑ (ΜΑΡΊΑ, ΚΟΥΚΟΥΜΉΤΡΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 01.12.2023 09:42:57

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΣΒΟΡΏΝΟΥ (ΚΏΣΤΑς, ΜΙΣΑΗΛΊΔΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 09:12:08

ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΧΡΆΝΗς (ΛΆΖΑΡΟς, ΜΑΥΡΟΜΆΤΗς)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 11
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 21.11.2023 10:05:53

ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΏ, ΑΝΘΟΠΟΎΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 12
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 10:53:31

ΕΙΔΙΚΌ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ (ΚΑΤΕΡΊΝΑ, ΚΕΣΕΝΛΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 5
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 08:27:54

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΩ, ΜΠΡΑΖΙΩΤΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 10
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 13:47:38

ΕΙΔΙΚΌ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΤΕΡΊΝΗς (ΙΩΑΝΝΑ, ΘΕΟΧΑΡΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 10
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 11:59:07

ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΣΟΥΛΕΛΕ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 9
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 19:07:25

ΙΔ.ΠΑΙΔΙΚΌς ΣΤΑΘΜΌς (ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ, ΣΟΥΠΙΆΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2023 13:25:23

ΙΔΙΩΤΙΚΌ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΚΑΤΕΡΊΝΗς ΠΛΑΤΩΝ (ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ, ΓΕΡΟΝΆΤΣΙΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 22.11.2023 10:30:38

ΙΔΙΩΤΙΚΌς ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΌς ΣΤΑΘΜΌς ΚΑΤΕΡΊΝΗς ΠΑΙΔΙΚΆ ΧΑΜΌΓΕΛΑ (ΣΟΦΙΑ, ΤΕΥΤΣΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 25
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 21.11.2023 20:18:36

ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΑΡΈΑ- ΚΈΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉς ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗς ΠΑΙΔΙΏΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΊΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΊΑ (ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, ΣΙΑΠΕΚΊΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 15
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 17:55:20

ΜΦΗ "Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΤΕΙΤΗΣ" (ΜΑΤΊΝΑ, ΠΆΤΣΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 10
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 21:42:48

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Α. Α. ΙΩΆΝΝΗ (ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΟΥΝΔΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 24
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 18:21:39

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΑΝΔΡΟΜΆΧΗς (ΠΑΡΘΈΝΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΆΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 19
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 10.11.2023 11:35:06

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ (ΣΤΕΡΓΙΑΝΉ, ΝΙΚΟΔΈΛΛΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 35
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 20:05:38

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΝΤΑΛΑΜΠΕΚΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 15
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 16.11.2023 10:22:58

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ (ΑΘΗΝΆ, ΚΆΝΙΟΥΡΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 25
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 06:23:16

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ, ΤΟΥΡΒΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 14
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 08.11.2023 12:31:39

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΛΑΓΌΡΑΧΗς (ΒΆΝΑ, ΠΑΤΈΡΑ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 7
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 13:31:18

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΦΟΥ (ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΟΡΟΒΕΣΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 22
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 12:13:55

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ Ν. ΧΡΆΝΗς (ΟΥΡΑΝΊΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΆΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 5
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 07.11.2023 20:48:57

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 19
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 22.11.2023 08:54:10

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΟΝΑ (ΚΑΛΛΙΌΠΗ, ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΆΝΝΗ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 19
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 22.11.2023 08:12:45

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 13
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 06.11.2023 07:36:41

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΩΝ (ΣΟΦΙΑ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 40
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 22.11.2023 10:38:15

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 8
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 10.11.2023 07:46:58

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ-Α.Α ΙΩΑΝΝΗ-ΤΡΙΛΟΦΟΥ (ΕΛΈΝΗ, ΤΣΟΛΑΚΊΔΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 55
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 15.11.2023 13:43:08

ΟΛΟΉΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΑΓΊΟΥ ΣΠΥΡΊΔΩΝΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΡΑΚΕΙΣΟΓΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 20
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 13.11.2023 11:19:52

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΩΝ (ΑΝΝΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ)
Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης: Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023.
Αριθμός μαθητριών/μαθητών: 100
Ημερομηνία κατάθεσης δήλωσης συμμετοχής: 22.11.2023 10:40:41

Συνολικά συμμετέχουν