ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλώ, συμπεριλάβετε κι εμένα στην ομάδα των πολιτών που θα συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του Χωριού.

Συμπληρώστε το παρακάτω πεδίο επιλέγοντας στο επόμενο βήμα μία από τις ελεύθερες ημερομηνίες. Στις εργασίες του χωριού μπορούν να συμμετέχουν μόνο εθελόντριες και εθελοντές άνω των 15 ετών.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την βοήθειά σας.
Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας