Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Διηγήματος της ΕΟΔνΠ

ΕΠΑΙΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλώ, χρησιμοποιήστε τη διεύνθυση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
που δηλώσατε στην φόρμα αποστολής του διηγήματός σας.

Δηλώνω ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (GDPR παρ. 6,9) παρέχω ρητά και χωρίς επιφύλαξη τη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των υποβαλλόμενων προσωπικών στοιχείων μ ό ν ο για τον σκοπό της συμμετοχής μου στην παραπάνω δράση.
Επιστροφή στην ιστοσελίδα "Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ"