Ευχαριστούμε θερμά

και γενικά όλους όσοι συμβάλλουν κάθε χρόνο στη διαμόρφωση του ζωντανού προγράμματος του "Χριστουγεννιάτικου Χωριού του Κόσμου", που παρέχεται δωρεάν στον κόσμο.

Ο κοινός σκοπός, η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη, μας ενώνουν!

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ