ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις εργασίες του Χριστουγεννιάτικου Χωριού 2018.

Παρακαλώ, συμπεριλάβετε κι εμένα στην ομάδα των πολιτών που θα συμμετέχουν ενεργά στις εργασίες του Χωριού.

Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας