Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο Μεσσηνίας

2 Φεβρουαρίου 2020 - Πάρκινγκ Δικαστηρίων Κατερίνης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & Στατιστικά στις 22.02.2020, 05:36:16
Α/Α Ονομασία προϊόντων διανομής Αριθμός συσκευασιών Βάρος / Όγκος παραγγελιών Είσπραξη προμηθευτή Ποσοστό ΕΟΔνΠ Μοναδικές παραγγελίες Μέσος όρος ανά παραγγελία
1. Ελαιόλαδο / Κωδ. 4 5134 25.670,00 kgr 89.845,0 € 1.347,7 € 924 5,56 συσκ.
  Σύνολα 5.134 συσκ. 25.670 Kgr 89.845,0 € 1.347,7 € 925 οικογ.  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 4
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
0. 2 274 35,0€ 29,62%
1. 4 289 70,0€ 31,24%
2. 6 120 105,0€ 12,97%
3. 8 95 140,0€ 10,27%
4. 10 49 175,0€ 5,30%
5. 12 37 210,0€ 4,00%
6. 14 18 245,0€ 1,95%
7. 16 17 280,0€ 1,84%
8. 18 4 315,0€ 0,43%
9. 20 21 350,0€ 2,27%
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 27
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
0. 10 1 30,0€ 0,11%
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 28
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού