Μανταρίνια και λεμόνια Αργολίδας

8 Δεκεμβρίου 2019 - Πάρκινγκ Δικαστηρίων Κατερίνης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 13.08.2020, 21:44:31
Α/Α Ονομασία προϊόντων διανομής Αριθμός συσκευασιών Βάρος / Όγκος παραγγελιών Είσπραξη προμηθευτή Ποσοστό ΕΟΔνΠ Μοναδικές παραγγελίες Μέσος όρος ανά παραγγελία
1. Λεμόνια / Κωδ. 27 2022 8.088,00 kgr 6.066,0 € 91,0 € 850 2,38 συσκ.
2. Μανταρίνια / Κωδ. 28 1654 8.270,00 kgr 4.962,0 € 74,4 € 850 1,95 συσκ.
  Σύνολα 3.676 συσκ. 16.358 Kgr 11.028,0 € 165,4 € 850 οικογ.  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 27
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
1. 1 249 3,0€ 29,29%
2. 2 293 6,0€ 34,47%
3. 3 144 9,0€ 16,94%
4. 4 70 12,0€ 8,24%
5. 5 41 15,0€ 4,82%
6. 6 11 18,0€ 1,29%
7. 7 4 21,0€ 0,47%
8. 8 7 24,0€ 0,82%
9. 10 12 30,0€ 1,41%
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 28
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
1. 1 237 3,0€ 27,88%
2. 2 315 6,0€ 37,06%
3. 3 119 9,0€ 14,00%
4. 4 48 12,0€ 5,65%
5. 5 25 15,0€ 2,94%
6. 6 7 18,0€ 0,82%
7. 7 1 21,0€ 0,12%
8. 8 3 24,0€ 0,35%
9. 10 4 30,0€ 0,47%