ΟΣΠΡΙΑ: Φασόλια, Ρεβίθια, Φακές

20 Οκτωβρίου 2019 - Πάρκινγκ Δικαστηρίων Κατερίνης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 22.02.2020, 05:23:41
Α/Α Ονομασία προϊόντων διανομής Αριθμός συσκευασιών Βάρος / Όγκος παραγγελιών Είσπραξη προμηθευτή Ποσοστό ΕΟΔνΠ Μοναδικές παραγγελίες Μέσος όρος ανά παραγγελία
1. Φακές / Κωδ. 7 613 1.226,00 kgr 1.839,0 € 27,6 € 284 2,16 συσκ.
2. Ρεβίθια / Κωδ. 8 353 1.059,00 kgr 1.765,0 € 26,5 € 284 1,24 συσκ.
3. Φασόλια / Κωδ. 23 618 1.236,00 kgr 2.472,0 € 37,1 € 284 2,18 συσκ.
  Σύνολα 1.584 συσκ. 3.521 Kgr 6.076,0 € 91,1 € 284 οικογ.  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 7
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
1. 1 81 3,0€ 28,52%
2. 2 93 6,0€ 32,75%
3. 3 39 9,0€ 13,73%
4. 4 20 12,0€ 7,04%
5. 5 10 15,0€ 3,52%
6. 6 6 18,0€ 2,11%
7. 7 1 21,0€ 0,35%
8. 8 2 24,0€ 0,70%
9. 10 4 30,0€ 1,41%
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 8
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
1. 1 129 5,0€ 45,42%
2. 2 48 10,0€ 16,90%
3. 3 15 15,0€ 5,28%
4. 4 6 20,0€ 2,11%
5. 5 5 25,0€ 1,76%
6. 6 1 30,0€ 0,35%
7. 8 1 40,0€ 0,35%
8. 10 2 50,0€ 0,70%
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 23
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
1. 1 72 4,0€ 25,35%
2. 2 92 8,0€ 32,39%
3. 3 35 12,0€ 12,32%
4. 4 23 16,0€ 8,10%
5. 5 11 20,0€ 3,87%
6. 6 6 24,0€ 2,11%
7. 7 4 28,0€ 1,41%
8. 8 2 32,0€ 0,70%
9. 10 3 40,0€ 1,06%