Απορρυπαντικά

Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & Στατιστικά στις 23.04.2024, 20:00:40
Α/Α Ονομασία προϊόντων διανομής Αριθμός συσκευασιών Συσκευασίες/Βάρος/Όγκος παραγγελιών Είσπραξη προμηθευτή/ών Ποσοστό ΕΟΔνΠ Μοναδικές παραγγελίες Μέσος όρος ανά παραγγελία
1. Χαρτί υγείας 351 - 4.563,0 € 68,4 € 169 2,08 συσκ.
2. Υγρό πιάτων 301 - 1.053,5 € 15,8 € 169 1,78 συσκ.
3. Χλωρίνη 298 - 1.043,0 € 15,6 € 156 1,91 συσκ.
4. Υγρό πλυντηρίου 349 - 2.792,0 € 41,9 € 170 2,05 συσκ.
5. Κρεμοσάπουνο 217 - 868,0 € 13,0 € 145 1,50 συσκ.
  Σύνολα 1.516 συσκ. 10.319,5 € 154,8 € 260 οικογ.