Λεμόνια & Μανταρίνια Αργολίδας

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & Στατιστικά στις 27.03.2023, 09:36:39
Α/Α Ονομασία προϊόντων διανομής Αριθμός συσκευασιών Βάρος / Όγκος παραγγελιών Είσπραξη προμηθευτή/ών Ποσοστό ΕΟΔνΠ Μοναδικές παραγγελίες Μέσος όρος ανά παραγγελία
1. ΛΕΜΟΝΙΑ (27) 1767 8.835,00 7.068,0 € 106,0 € 717 2,46 συσκ.
2. ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ (28) 402 2.010,00 1.608,0 € 24,1 € 190 2,12 συσκ.
  Σύνολα 2.169 συσκ. 10.845 Kgr 8.676,0 € 130,1 € 719 οικογ.