Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο Μεσσηνίας

Κυριακή 3 Μαρτίου 2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & Στατιστικά στις 23.05.2024, 11:47:02
Α/Α Ονομασία προϊόντων διανομής Αριθμός συσκευασιών Βάρος / Όγκος παραγγελιών Είσπραξη προμηθευτή/ών Ποσοστό ΕΟΔνΠ Μοναδικές παραγγελίες Μέσος όρος ανά παραγγελία
1. ΕΞ. ΠΑΡΘ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (4) 2295 11.475,00 121.635,0 € 1.824,5 € 647 3,55 συσκ.
  Σύνολα 2.295 συσκ. 11.475 Kgr 121.635,0 € 1.824,5 € 647 οικογ.