Λεμόνια Αργολίδας

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & Στατιστικά στις 08.12.2023, 07:23:57
Α/Α Ονομασία προϊόντων διανομής Αριθμός συσκευασιών Βάρος / Όγκος παραγγελιών Είσπραξη προμηθευτή/ών Ποσοστό ΕΟΔνΠ Μοναδικές παραγγελίες Μέσος όρος ανά παραγγελία
1. ΛΕΜΟΝΙΑ (27) 2214 11.070,00 8.856,0 € 132,8 € 858 2,58 συσκ.
  Σύνολα 2.214 συσκ. 11.070 Kgr 8.856,0 € 132,8 € 858 οικογ.