Ελληνικά όσπρια (Φασόλια, Φακές, Ρεβίθια)

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & Στατιστικά στις 23.04.2024, 19:47:06
Α/Α Ονομασία προϊόντων διανομής Αριθμός συσκευασιών Βάρος / Όγκος παραγγελιών Είσπραξη προμηθευτή/ών Ποσοστό ΕΟΔνΠ Μοναδικές παραγγελίες Μέσος όρος ανά παραγγελία
1. ΦΑΣΟΛΙΑ (84) 86 172,00 430,0 € 6,5 € 40 2,15 συσκ.
2. ΦΑΚΕΣ (90) 99 198,00 445,5 € 6,7 € 53 1,87 συσκ.
3. ΡΕΒΥΘΙΑ (32) 32 64,00 160,0 € 2,4 € 22 1,45 συσκ.
  Σύνολα 217 συσκ. 434 Kgr 1.035,5 € 15,5 € 60 οικογ.