Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο Κορινθίας

Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & Στατιστικά στις 22.10.2021, 01:24:55
Α/Α Ονομασία προϊόντων διανομής Αριθμός συσκευασιών Βάρος / Όγκος παραγγελιών Είσπραξη προμηθευτή/ών Ποσοστό ΕΟΔνΠ Μοναδικές παραγγελίες Μέσος όρος ανά παραγγελία
1. ΦΑΣΟΛΙΑ 279 641,70 1.395,0 € 20,9 € 135 2,07 συσκ.
2. ΦΑΚΕΣ 291 582,00 1.018,5 € 15,3 € 144 2,02 συσκ.
3. ΡΕΒΙΘΙΑ 198 594,00 990,0 € 14,9 € 126 1,57 συσκ.
  Σύνολα 768 συσκ. 1.818 Kgr/ltr 3.403,5 € 51,1 € 158 οικογ.