Φόρμα παραγγελιών ¨Χωρίς Μεσάζοντες

Επιβεβαιωμένες παραγγελίες:

Θεωρούμε την παραγγελία σας προσωπικό δεδομένο και γι αυτό τον λόγο εμφανίζονται μόνο τα αρχικά του ονόματός σας.

1. K. I. - Κωδικός: 14838, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 3 συσκ. Φακές

2. K. I. - Κωδικός: 14838, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 6 συσκ. Φασόλια

3. Α. Α. - Κωδικός: 14830, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 3 συσκ. Φακές

4. Α. Α. - Κωδικός: 14830, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 3 συσκ. Φασόλια

5. Α. Α. - Κωδικός: 15842, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 2 συσκ. Φακές

6. Α. Π. - Κωδικός: 1320, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

7. Α. Π. - Κωδικός: 1320, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Ρεβίθια

8. Α. Π. - Κωδικός: 1320, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φασόλια

9. Α. Χ. - Κωδικός: 1018, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 1 συσκ. Φακές

10. Α. Χ. - Κωδικός: 1018, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 1 συσκ. Φασόλια

11. Α. Χ. - Κωδικός: 2140, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

12. Α. Χ. - Κωδικός: 2140, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φακές

13. Β. Μ. - Κωδικός: 15838, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 1 συσκ. Φακές

14. Β. Μ. - Κωδικός: 15838, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 2 συσκ. Φασόλια

15. Β. Μ. - Κωδικός: 11973, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 3 συσκ. Φακές

16. Β. Σ. - Κωδικός: 356, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

17. Β. Σ. - Κωδικός: 356, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

18. Β. Σ. - Κωδικός: 356, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

19. Β. Σ. - Κωδικός: 4101, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

20. Β. Σ. - Κωδικός: 4101, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

21. Β. Α. - Κωδικός: 5225, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

22. Β. Α. - Κωδικός: 5225, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

23. Β. Α. - Κωδικός: 5225, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

24. Γ. Μ. - Κωδικός: 15839, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 1 συσκ. Φακές

25. Γ. Μ. - Κωδικός: 15839, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 3 συσκ. Φασόλια

26. Γ. Ι. - Κωδικός: 6032, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 1 συσκ. Φακές

27. Γ. Β. - Κωδικός: 6375, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 3 συσκ. Φακές

28. Γ. Β. - Κωδικός: 6375, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 3 συσκ. Φασόλια

29. Δ. Δ. - Κωδικός: 14833, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φακές

30. Δ. Δ. - Κωδικός: 14833, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Ρεβίθια

31. Δ. Δ. - Κωδικός: 14833, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φασόλια

32. Δ. Μ. - Κωδικός: 407, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 2 συσκ. Φακές

33. Δ. Α. - Κωδικός: 1435, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 4 συσκ. Φακές

34. Δ. Α. - Κωδικός: 1435, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 4 συσκ. Φασόλια

35. Θ. Α. - Κωδικός: 4745, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 2 συσκ. Φακές

36. Κ. Σ. - Κωδικός: 258, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 3 συσκ. Φακές

37. Κ. Σ. - Κωδικός: 258, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 3 συσκ. Φασόλια

38. Κ. Χ. - Κωδικός: 778, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 3 συσκ. Φακές

39. Κ. Χ. - Κωδικός: 778, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 3 συσκ. Φασόλια

40. Κ. Π. - Κωδικός: 14832, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

41. Κ. Π. - Κωδικός: 14832, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Ρεβίθια

42. Κ. Π. - Κωδικός: 14832, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φασόλια

43. Κ. Σ. - Κωδικός: 1112, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 2 συσκ. Φακές

44. Κ. Γ. - Κωδικός: 14831, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

45. Κ. Γ. - Κωδικός: 14831, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

46. Κ. Ζ. - Κωδικός: 2568, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

47. Κ. Ζ. - Κωδικός: 2568, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

48. Κ. Σ. - Κωδικός: 2813, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

49. Κ. Σ. - Κωδικός: 2813, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

50. Κ. Σ. - Κωδικός: 2813, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

51. Κ. Ν. - Κωδικός: 2776, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Ρεβίθια

52. Κ. Ν. - Κωδικός: 2776, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φασόλια

53. Κ. Ε. - Κωδικός: 1629, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 3 συσκ. Φακές

54. Κ. Α. - Κωδικός: 1915, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

55. Κ. Α. - Κωδικός: 1915, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φασόλια

56. Κ. Κ. - Κωδικός: 10570, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 1 συσκ. Φακές

57. Κ. Γ. - Κωδικός: 3423, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 2 συσκ. Φακές

58. Λ. Σ. - Κωδικός: 5866, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φακές

59. Λ. Σ. - Κωδικός: 5866, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φασόλια

60. Λ. Ε. - Κωδικός: 15843, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 3 συσκ. Φακές

61. Λ. Χ. - Κωδικός: 15840, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 3 συσκ. Φακές

62. Λ. Χ. - Κωδικός: 15840, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 6 συσκ. Φασόλια

63. Λ. Π. - Κωδικός: 14826, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 2 συσκ. Φασόλια

64. Λ. Π. - Κωδικός: 14826, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 3 συσκ. Φακές

65. Μ. Ε. - Κωδικός: 2483, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

66. Μ. Ε. - Κωδικός: 2483, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

67. Μ. Ε. - Κωδικός: 2483, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

68. Μ. Π. - Κωδικός: 14836, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

69. Μ. Π. - Κωδικός: 14836, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φακές

70. Μ. Π. - Κωδικός: 14836, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φασόλια

71. Μ. Γ. - Κωδικός: 2722, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

72. Μ. Γ. - Κωδικός: 2722, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

73. Μ. Γ. - Κωδικός: 2722, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

74. Μ. Κ. - Κωδικός: 15841, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 1 συσκ. Φακές

75. Μ. Ν. - Κωδικός: 13460, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φακές

76. Μ. Ν. - Κωδικός: 13460, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 4 συσκ. Φασόλια

77. Ν. Χ. - Κωδικός: 14837, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

78. Ν. Χ. - Κωδικός: 14837, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

79. Π. χ. - Κωδικός: 14835, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

80. Π. χ. - Κωδικός: 14835, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

81. Π. χ. - Κωδικός: 14835, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

82. Π. Ζ. - Κωδικός: 2314, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 1 συσκ. Φακές

83. Π. Ν. - Κωδικός: 6, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

84. Π. Α. - Κωδικός: 5651, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

85. Π. Α. - Κωδικός: 5651, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

86. Π. Α. - Κωδικός: 5651, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

87. Π. Ε. - Κωδικός: 10791, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

88. Π. Ε. - Κωδικός: 10791, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 3 συσκ. Ρεβίθια

89. Π. Ν. - Κωδικός: 1473, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 1 συσκ. Φακές

90. Π. Β. - Κωδικός: 579, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 5 συσκ. Ρεβίθια

91. Π. Β. - Κωδικός: 579, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 5 συσκ. Φασόλια

92. Π. Δ. - Κωδικός: 3166, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 3 συσκ. Φακές

93. Π. Δ. - Κωδικός: 3166, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 3 συσκ. Φασόλια

94. Σ. Ε. - Κωδικός: 2744, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 3 συσκ. Φακές

95. Σ. Φ. - Κωδικός: 13643, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 5 συσκ. Φακές

96. Σ. Ε. - Κωδικός: 13630, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

97. Σ. Ε. - Κωδικός: 13630, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

98. Σ. Ε. - Κωδικός: 13630, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

99. Τ. Γ. - Κωδικός: 14834, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

100. Τ. Γ. - Κωδικός: 14834, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φακές

101. Τ. Γ. - Κωδικός: 14834, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φασόλια

102. Τ. Σ. - Κωδικός: 1346, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φακές

103. Τ. Σ. - Κωδικός: 1346, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 3 συσκ. Φασόλια

104. Τ. Η. - Κωδικός: 1, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

105. Τ. Η. - Κωδικός: 1, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

106. Τ. Η. - Κωδικός: 1, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

107. Τ. Χ. - Κωδικός: 4176, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

108. Τ. Ε. - Κωδικός: 5591, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

109. Φ. Π. - Κωδικός: 2797, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Ρεβίθια

110. Φ. Π. - Κωδικός: 2797, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 2 συσκ. Φακές

111. Φ. Π. - Κωδικός: 2797, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 3 συσκ. Φασόλια

112. Χ. Δ. - Κωδικός: 15844, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 3 συσκ. Φακές

113. Χ. Π. - Κωδικός: 500, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φακές

114. Χ. Π. - Κωδικός: 500, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:00, 1 συσκ. Φασόλια

115. Χ. Α. - Κωδικός: 2784, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 20.11.2022 10:15, 1 συσκ. Φακές

Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε τις δράσεις μας
Η συντονιστική επιτροπή