Φόρμα παραγγελιών ¨Χωρίς Μεσάζοντες

Επιβεβαιωμένες παραγγελίες:

Θεωρούμε την παραγγελία σας προσωπικό δεδομένο και γι αυτό τον λόγο εμφανίζονται μόνο τα αρχικά του ονόματός σας.

1. Β. Δ. - Κωδικός: 14746, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

2. Β. Σ. - Κωδικός: 625, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

3. Γ. Δ. - Κωδικός: 1575, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

4. Γ. Ε. - Κωδικός: 121, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

5. Γ. Α. - Κωδικός: 2576, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:00, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

6. Γ. Α. - Κωδικός: 2342, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:00, συσκ.: 6, λίτρα: 30, ποσό: 132 Ευρώ

7. Γ. Ι. - Κωδικός: 2773, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 5, λίτρα: 25, ποσό: 110 Ευρώ

8. Γ. Ε. - Κωδικός: 14751, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:15, συσκ.: 6, λίτρα: 30, ποσό: 132 Ευρώ

9. Γ. Μ. - Κωδικός: 2466, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:00, συσκ.: 5, λίτρα: 25, ποσό: 110 Ευρώ

10. Γ. Θ. - Κωδικός: 201, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:00, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

11. Γ. Ε. - Κωδικός: 515, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 5, λίτρα: 25, ποσό: 110 Ευρώ

12. Δ. Ξ. - Κωδικός: 5009, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:00, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

13. Ε. Ε. - Κωδικός: 3106, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

14. Ε. Ν. - Κωδικός: 12226, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 8, λίτρα: 40, ποσό: 176 Ευρώ

15. Ζ. Ι. - Κωδικός: 2462, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 8, λίτρα: 40, ποσό: 176 Ευρώ

16. Ζ. Μ. - Κωδικός: 930, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

17. Θ. Α. - Κωδικός: 1202, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 5, λίτρα: 25, ποσό: 110 Ευρώ

18. Κ. Α. - Κωδικός: 8732, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:00, συσκ.: 4, λίτρα: 20, ποσό: 88 Ευρώ

19. Κ. Γ. - Κωδικός: 10687, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:00, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

20. Κ. Α. - Κωδικός: 14750, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:00, συσκ.: 1, λίτρα: 5, ποσό: 22 Ευρώ

21. Κ. Θ. - Κωδικός: 14729, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:15, συσκ.: 4, λίτρα: 20, ποσό: 88 Ευρώ

22. Κ. Θ. - Κωδικός: 1862, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:15, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

23. Κ. Ν. - Κωδικός: 2776, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

24. Κ. Χ. - Κωδικός: 4248, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

25. Μ. Γ. - Κωδικός: 14747, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

26. Μ. Κ. - Κωδικός: 434, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

27. Μ. Ζ. - Κωδικός: 6795, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:00, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

28. Μ. Ι. - Κωδικός: 14749, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 4, λίτρα: 20, ποσό: 88 Ευρώ

29. Ν. Σ. - Κωδικός: 2664, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 6, λίτρα: 30, ποσό: 132 Ευρώ

30. Ν. . - Κωδικός: 10630, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

31. Π. Ι. - Κωδικός: 1007, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 5, λίτρα: 25, ποσό: 110 Ευρώ

32. Π. Α. - Κωδικός: 4415, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

33. Π. Γ. - Κωδικός: 11845, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 10, λίτρα: 50, ποσό: 220 Ευρώ

34. Π. . - Κωδικός: 12012, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 10, λίτρα: 50, ποσό: 220 Ευρώ

35. Π. Ν. - Κωδικός: 1473, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

36. Π. Ι. - Κωδικός: 4126, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 12, λίτρα: 60, ποσό: 264 Ευρώ

37. Ρ. Π. - Κωδικός: 1396, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:15, συσκ.: 3, λίτρα: 15, ποσό: 66 Ευρώ

38. Τ. Ε. - Κωδικός: 13505, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:00, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

39. Τ. Χ. - Κωδικός: 4716, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 6, λίτρα: 30, ποσό: 132 Ευρώ

40. Τ. Γ. - Κωδικός: 2603, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 1, λίτρα: 5, ποσό: 22 Ευρώ

41. Τ. Β. - Κωδικός: 484, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 9, λίτρα: 45, ποσό: 198 Ευρώ

42. Τ. Π. - Κωδικός: 4604, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

43. Τ. Η. - Κωδικός: 1, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 10, λίτρα: 50, ποσό: 220 Ευρώ

44. Φ. Γ. - Κωδικός: 4944, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 8, λίτρα: 40, ποσό: 176 Ευρώ

45. Φ. Μ. - Κωδικός: 14748, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:45, συσκ.: 4, λίτρα: 20, ποσό: 88 Ευρώ

46. Φ. Π. - Κωδικός: 4301, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:15, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

47. Χ. Γ. - Κωδικός: 6776, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 2, λίτρα: 10, ποσό: 44 Ευρώ

48. Χ. Φ. - Κωδικός: 12159, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 12, λίτρα: 60, ποσό: 264 Ευρώ

49. Χ. Α. - Κωδικός: 1056, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 10:15, συσκ.: 10, λίτρα: 50, ποσό: 220 Ευρώ

50. Χ. Ε. - Κωδικός: 9317, Ημέρα/Ωρα παραλαβής: 27.02.2022 09:30, συσκ.: 3, λίτρα: 15, ποσό: 66 Ευρώ

Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε τις δράσεις μας
Η συντονιστική επιτροπή