Δήλωση συμμετοχής εθελοντριών & εθελοντών

 

Παρακαλώ, να συμπεριλάβετε το όνομά μου στην παρακάτω ομάδα εργασίας Τυρί και κρέας για το πασχαλινό τραπέζι
Ημερομηνία: 19.04.2020
Χώρος: Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα της ΕΟΔνΠ

 

Επίθετο:
Όνομα:
eMail:
Κινητό:
Ομάδα εργασίας: