Κοινωνικό Ιατρείο Κατερίνης

 

Medicines for Greece
Urgent call for donations of pharmaceuticals

The socio-medical care and pharmacy of Katerini

Needed drugs TOP 100 active substances

 

ACARBOSE
BIMATOPROST + TIMOLOL MALEATE
BUPROPION HYDROCHLORIDE
CARBAMAZEPINE
CILAZAPRIL ANHYDROUS + HYDROCHLOROTHIAZIDE
DIATRIZOATE SODIUM
ESTRADIOL VALERATE + MEDROXYPROGESTERONE ACETATE
FESOTERODINE
LOSARTAN POTASSIUM
MUPIROCIN CALCIUM
TELMISARTAN + HYDROCHLOROTHIAZIDE
TOBRAMYCIN
VALPROATE SODIUM + VALPROIC ACID
VILDAGLIPTIN + METFORMIN HYDROCHLORIDE
ATENOLOL + CHLORTHALIDONE
BUDESONIDE
CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE
DEXAMETHASONE + TOBRAMYCIN
DIMENHYDRINATE + NIACIN + PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE
DYDROGESTERONE
ENALAPRIL
EPLERENONE
EZETIMIBE
FELODIPINE + RAMIPRIL
FUSIDATE SODIUM
LORNOXICAM
PANCREATIN
VILDAGLIPTIN + METFORMIN HYDROCHLORIDE