Μια μέρα για το δάσος

 

Χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος 2020

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Από την παρούσα δήλωση

Γνωρίζω ότι το πρόγραμμα των 100 ημερών θα δημοσιευθεί στον ιστιότοπο www.οtοposmου.gr στον οποίο θα έχει πρόσβαση και η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νομού Πιερίας.

Δηλώνω πως θέλω να συμμετάσχω στην ανοιχτή κίνηση πολιτών, Χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος" και σας παρακαλώ να συμπεριλάβετε τη δήλωσή μου στην κατάρτιση του προγράμματος των 70 ημερών.

Παρακαλώ, σημειώστε ότι για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται κινητό τηλέφωνο!

 

Παρατηρήριο