Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Διηγήματος της ΕΟΔνΠ
1ος Διαγωνισμός 2014
2ος Διαγωνισμός 2015
3ος Διαγωνισμός 2016
4ος Διαγωνισμός 2017

Από την 4η Μαρτίου 2018 έως σήμερα, η σελίδα αυτή εμφανίστηκε 2952 φορές.

Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας "Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ"
Ψηφιακό αρχείο του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Διηγήματος

Καπνικός Σταθμός Κατερίνης