10ο. Χριστουγεννιάτικο Χωριό του Κόσμου 2023 - Καπνικός Σταθμός Κατερίνης

Επιθυμώ να συμμετέχω στην ομάδα εθελοντριών/εθελοντών του 10ου. Χριστουγεννιάτικου Χωριού του Κόσμου 2023
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βήμα 1/3