Αποστολή σχολικών ειδών στα 3 Δημοτικά Σχολεία του Παλαμά Καρδίτσας

Επιθυμώ να συμμετέχω στην συντονιστική επιτροπή που θα οργανώσει την προμήθεια, συσκευασία, μεταφορά και παράδοση των σχολικών ειδών.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βήμα 1/3