Δια ζώσης!

Επιθυμώ να συμμετέχω στις δράσεις της πρωτοβουλίας και να προσφέρω βοήθεια, με τη φυσική μου παρουσία, στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βήμα 1/3