Ομάδα εργαζομένων στο κυλικείο του Καπνικού Σταθμού Κατερίνης

Επιθυμώ να συμμετέχω στην ομάδα των πολιτών που θα εργαστούν περιστασιακά στο κυλικείο του Καπνικού Σταθμού Κατερίνης
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι φόρμες έκλεισαν διότι έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων!