δημιουργία “Ανεμογεννήτριες

Ανεμογεννήτριες

Projects Foto Album

Με μία ματιά/Overview:

Εσοδα / Income & Donations

# Περιγραφή / Description Ποσό δωρεάς / Ammount Ημερομηνία / Date
1. Ανεμογεννήτριες / 50,00 € 24.01.2022
2. Ανεμογεννήτριες / 50,00 € 24.01.2022

Εξοδα (1.488 €) / Expenses

# Ημερομηνία / Date Αιτιολογία / Explanation Πληρωτέο ποσό / Ammount
1. 27.01.2022 Αμοιβή δικηγόρου για την εκτίμηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 1.488,00 €