Κέντρο Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας - Δήλωση συμμετοχής μέλους

Επιθυμώ να συμμετέχω στην ομάδα εξυπηρέτησης των προσφυγικών οικογενειών από την Ουκρανία
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βήμα 1/3