Κέντρο Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΚΔΑΒ)

Δήλωση συμμετοχής μέλους: Επιθυμώ να γίνω μέλος της ομάδας του ΚΔΑΒ του Καπνικού Σταθμού Κατερίνης, να συμμετέχω ενεργά στις δράσεις του και να ενημερώνομαι γι αυτές.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βήμα 1/3