Διαμαρτυρία για τη ρύπανση των ακτών της Πιερίας

Επιθυμώ να συμμετέχω στην ομάδα πολιτών που προσφεύγει ενώπιον της Δικαιοσύνης
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Βήμα 1/3