Δήλωση συμμετοχής Εθελοντών: Επιλογή ημέρας εργασίας