Διαδικτυακή εφαρμογή αναζήτησης/διάθεσης φαρμάκων
Medication Search Engine
 
 
   

 

Παραδείγματα αναζήτησης/Search example:

  • Εμπορική Ονομασία/Commercial Name: Hexalen
  • Δραστική ουσία/Ingredient: Paracetamol
  • Ημερομηνία λήξης/Expiration: 03-2016
 
   

Διαθέσιμα σκευάσματα/Current available medication: 14.781
Τελευταία καταχώρηση/Last data entry: 23.07.2018 12:28:00