Διαδικτυακή εφαρμογή αναζήτησης/διάθεσης φαρμάκων
Medication Search Engine
 
 
   

 

Παραδείγματα αναζήτησης/Search example:

  • Εμπορική Ονομασία/Commercial Name: Hexalen
  • Δραστική ουσία/Ingredient: Paracetamol
  • Ημερομηνία λήξης/Expiration: 03-2016
 
   

Διαθέσιμα σκευάσματα/Current available medication: 13.742
Τελευταία καταχώρηση/Last data entry: 20.04.2018 20:20:00