Δήλωση συμμετοχής σχολικών μονάδων: Επιλογή ημέρας επίσκεψης