Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο (Κωδ. 4)

10 Φεβρουαρίου 2019 - Πάρκινγκ Δικαστηρίων Κατερίνης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 20.07.2019, 04:55:44
Α/Α Ονομασία προϊόντων διανομής Αριθμός συσκευασιών Βάρος / Όγκος παραγγελιών Είσπραξη προμηθευτή Ποσοστό ΕΟΔνΠ Μοναδικές παραγγελίες Μέσος όρος ανά παραγγελία
1. Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο (Κωδ. 4) 3496 17.480,00 kgr 69.920,0 € 1.048,8 € 773 4,52 συσκ.
  Σύνολα 3.496 συσκ. 17.480 Kgr 69.920,0 € 1.048,8 € 773 οικογ.  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ για το προϊόν: 4
Α/Α Παραγγελίες με αριθμό προϊόντων Αριθμός αποδείξεων που πρέπει να κοπούν Πόσό απόδειξης σε € Ποσοστό πληθυσμού
0. 1 65 20,0€ 8,41%
1. 2 148 40,0€ 19,15%
2. 3 90 60,0€ 11,64%
3. 4 155 80,0€ 20,05%
4. 5 109 100,0€ 14,10%
5. 6 44 120,0€ 5,69%
6. 7 15 140,0€ 1,94%
7. 8 68 160,0€ 8,80%
8. 9 3 180,0€ 0,39%
9. 10 76 200,0€ 9,83%