Από την παρούσα δήλωση συμμετοχής δεν απορρέει καμία υποχρέωση. Η συμμετοχή στη δράση είναι εθελοντική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια.

Γνωρίζω ότι τα ονόματα των συμμετεχόντων θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ομάδας.

 

Επίθετο  
Ονομα  
Ταχυδρομική διεύθυνση  

ΤΚ & Πόλη
 

Επιλογή δράσης

Κινητό τηλέφωνο

Σταθερό τηλέφωνο
E-Mail (απαραίτητο!)  
Σημειώσεις

Εδώ μπορείτε να σημειώσετε
κάποιο σχολιό σας.